ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ


Γραφή και Ανάγνωση της Μπράιγ

To Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΖΑΧΑΡΙΑ σε συνεργασία την SMARTECHING και το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέρουν τον Μάρτιο πρόγραμμα με τίτλο «Γραφή και Ανάγνωση του Κώδικα Μπράιγ». Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και […]


Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Προσεγγίζοντας την πολυπολιτισμικότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα

  Που απευθύνεται το πρόγραμμα; Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολικούς συμβούλους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ανέργους και σε όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και να ασχοληθούν σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές και […]


ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

      To Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΖΑΧΑΡΙΑ ανακοινώνει την ένταξη του στο δίκτυο συνεργατών της Smarteching Education και του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας μας, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΖΑΧΑΡΙΑ είναι σε θέση να προσφέρει στους σπουδαστές του το  μοριοδοτούμενο πρόγραμμα Ειδικής […]


ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

To Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΖΑΧΑΡΙΑ ανακοινώνει την ένταξη του στο δίκτυο συνεργατών της Smarteching Education και του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας μας, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΖΑΧΑΡΙΑ είναι σε θέση να προσφέρει στους σπουδαστές του τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕΔΙΒΙΜ […]