ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ


2017 February Exams Seminar

 

Πολλοί  γονείς  αναρωτιούνται  με ποια κριτήρια θα επιλέξουν το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που θα πάρει το παιδί τους. Παρακάτω υπάρχουν κάποιες παράμετροι που μπορούν να  βοηθήσουν σε αυτή την απόφαση.

1) Η ημερομηνία των εξετάσεων. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πότε διεξάγονται οι εξετάσεις κάθε πιστοποιητικού, καθώς πολλοί μαθητές προετοιμάζονται  και για τις εξετάσεις στο δημόσιο σχολείο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί ο κάθε μαθητής να οργανώσει την προετοιμασία του σύμφωνα με τον χρόνο που θα μπορεί να διαθέσει.

2) Τα εξέταστρα κάθε πιστοποιητικού. Οι τιμές των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας διαμορφώνονται ανάλογα με το επίπεδο και το φορέα διεξαγωγής των εξετάσεων. Επίσης, υπάρχουν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας τα οποία προσφέρουν δωρεάν επανεξέταση σε όλα ή σε ορισμένα από αυτά, στα οποία ο εξεταζόμενος δεν έχει επιτύχει. Έτσι, υπάρχει οικονομική ελάφρυνση των γονέων σε περίπτωση επανεξέτασης.

3) Η συχνότητα διεξαγωγής των εξετάσεων κάθε πιστοποιητικού . Υπάρχουν πιστοποιητικά που έχουν εξετάσεις δύο φορές το χρόνο, κάθε μήνα ή και κάθε εβδομάδα. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε κάθε πότε μπορεί ο μαθητής να δώσει εξετάσεις για το πιστοποιητικό που επιθυμεί , ώστε να επιλέξει την περίοδο που τον εξυπηρετεί χωρίς να αγχωθεί από χρονικούς περιορισμούς.

4) Αναγνωρισιμότητα  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εφόσον επιθυμεί κάποιος τη χρήση του πιστοποιητικού στο εξωτερικό, χρειάζεται να γίνει έλεγχος εάν  αναγνωρίζεται τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη χώρα που τον ενδιαφέρει.

5) Συμψηφισμός βαθμολογίας. Ο τρόπος βαθμολόγησης μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας που θα επηρεάσει την απόφαση για το ποιο πιστοποιητικό να διαλέξει κάποιος, καθώς υπάρχουν πιστοποιητικά που συμψηφίζουν πλήρως όλες τις ενότητες , ενώ άλλα θέτουν συγκεκριμένο όριο βαθμολογίας σε κάθε ενότητα.

6) Εξέταση όλων των δεξιοτήτων. Υπάρχουν πιστοποιητικά που αξιολογούν όλες τις δεξιότητες (κατανόηση ακουστικού και γραπτού λόγου, προφορικά, ανάπτυξη γραπτού λόγου, γραμματική και λεξιλόγιο) που θα πρέπει να έχει κάποιος ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο εξετάζεται, υπάρχουν όμως και πιστοποιητικά τα οποία παραλείπουν κάποιες δεξιότητες, εξετάζοντας μόνο κάποιες επιμέρους. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές  να επιλέξουν σύμφωνα με  τις δυνατότητες τους τις εξετάσεις στις οποίες θα συμμετέχουν. Απαιτείται, ωστόσο, προσοχή σε περίπτωση που κάποιο πιστοποιητικό δεν καλύπτει όλες τις δεξιότητες σύμφωνα με το κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο.

7) Διεξαγωγή εξετάσεων. Ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων που διοργανώνει ο κάθε φορέας είναι διαφορετικός. Οι εξετάσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν σε κάποιο ιδιωτικό ή δημόσιο σχολείο της ευρύτερης περιοχής, σε κάποιο ξενοδοχείο ή στο χώρο κάποιου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 2. Απαγορεύονται ρητά οι εξετάσεις σε χώρο Κέντρο Ξένων Γλωσσών για πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ. Σε κάθε περίπτωση, ο τόπος διεξαγωγής  είναι συνήθως γνωστός. Ανακοινώνεται επίσημα από το εξεταστικό φορέα  μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των εξεταζομένων. Ακόμη, από τη στιγμή που υπάρχουν μαθητές που δυσκολεύονται να μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα συγκεντρωμένοι,  η χρονική διάρκεια των εξετάσεων είναι ένα θέμα  που θα πρέπει να απασχολήσει τους γονείς, ώστε να μην αποτελέσουν οι εξετάσεις παράγοντα άγχους για το παιδί.

8) Η ηλικία του εξεταζομένου είναι ακόμη ένας παράγοντας που θα πρέπει να σκεφτούν οι γονείς πριν αποφασίσουν για το πιστοποιητικό στο οποίο θα εξεταστεί το παιδί τους. Υπάρχουν εξετάσεις τόσο για τις μικρές ηλικίες όσο και για τους εφήβους και τους ενήλικες, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στο ηλικιακό επίπεδο των εξεταζομένων.

9) Η χρονική περίοδος ισχύος δεν είναι ίδια για όλα τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Κάποια χρειάζονται ανανέωση μετά την παρέλευση κάποιων ετών , ενώ άλλα διατηρούν την ισχύ τους επ’ άπειρον. Σε κάθε περίπτωση οι γονείς θα πρέπει να ελέγξουν την διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού που επιθυμούν.

10) Το μαθησιακό προφίλ του μαθητή. Κάθε μαθητής μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο και αποδίδει καλύτερα σε διαφορετικό τύπο ερωτήσεων. Για παράδειγμα άλλοι προτιμούν ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και άλλους τους διευκολύνουν οι ερωτήσεις  πολλαπλής επιλογής.  Άλλοι λειτουργούν καλύτερα έχοντας χρονικά όρια και άλλοι δεν θέλουν μεγάλη πίεση χρόνου. Γνωρίζοντας ο γονέας το μαθησιακό προφίλ του  παιδιού του μπορεί να το βοηθήσει να διαλέξει ένα πιστοποιητικό στο οποίο θα μπορέσει να αποδώσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.

 

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΖΑΧΑΡΙΑ δίνουν τη δυνατότητα στους γονείς των μαθητών τους να ενημερωθούν για όλα αυτά τα θέματα τόσο στο σεμινάριο γονέων «Μαθησιακά προφίλ PLP»  όσο και στην ημερίδα «Εξετάσεις και Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας» στην οποία θα βρίσκονται εκπρόσωποι  αναγνωρισμένων εξεταστικών φορέων, το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στις 11.00 π.μ. στο χώρο του εκπαιδευτικού πολυχώρου ΖΑΧΑΡΙΑ στο Λαγκαδά.

Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο 23940-20040.