Γιατί να αρχίσει αγγλικά το παιδί νωρίς;


Γιατί πρέπει να αρχίζει νωρίς τα αγγλικά το παιδί;
Για να διαβάζει με αυτή την προφορά τα Αγγλικά στην Α’ Δημοτικού όπως διαβάζει και τα Ελληνικά!
Η πρώτη μας απόπειρα πριν διδαχτούμε δύσκολες λέξεις!

Απολαύστε τα αποτελέσματα του προγράμματός μας για τις μικρές ηλικίες… οι μαθητές στο βίντεο είναι Α’ Δημοτικού και αυτή τη στιγμή διαβάζουν Αγγλικά όπως και Ελληνικά!