“Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” 2017-2018


Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ΖΑΧΑΡΙΑ θα συμμετέχει και την ερχόμενη χρονιά στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018 με την υποστήριξη του προγράμματος ΕΣΠΑ που θα υλοποιήσει η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.). Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ ξεκινούν 24/5/2017 έως 9/6/2017. Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν οι ίδιοι ελεύθερα τη δομή (παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στην οποία επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους. Τα αποτελέσματα για το ποιοι γονείς θα πάρουν τα voucher θα αναρτηθούν μέσα στην τελευταία βδομάδα του Ιουνίου.

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
Ωφελούμενες/οι της δράσης είναι:

  1. Μητέρες νηπίων και παιδιών
  2. Άτομα (άνδρες και γυναίκες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών.
    3. Οι ωφελούμενες/οι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

ü      να είναι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οί, αυτοαπασχολούμενες/οι), ή

ü      να είναι άνεργες/οι οι οποίες/οι να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

  1. Από όλες τις ως άνω κατηγορίεςεξαιρούνταιοι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).