Κριτήρια Επιλογής Κέντρου Ξένων Γλωσσών


Με ποια κριτήρια να επιλέξω Κέντρο Ξένων Γλωσσών (Κ.Ξ.Γ.);

  1. Ικανό ανθρώπινο δυναμικό- Αξιολόγηση: Επιδιώξτε να μάθετε τα προσόντα και τη διδακτική εμπειρία των καθηγητών, καθώς και το πόσο συχνά επιμορφώνονται και πως ελέγχονται.
  2.  Υλικοτεχνική υποδομή: Αναζητήστε αισθητικά προσεγμένους χώρους, οι οποίοι αποδεδειγμένα επηρεάζουν θετικά την ψυχολογία και τη μάθηση των μαθητών. Μην ξεχνάμε και την ασφάλεια των μαθητών που εξασφαλίζεται από τα ΚΞΓ που έχουν άδεια λειτουργίας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Μπορείτε να διαπιστώσετε μόνοι σας αν το  ΚΞΓ πληροί τις προδιαγραφές στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/learning-institutions/kdvm_search_page
  3. Σύγχρονα μέσα διδασκαλίας: Επιβεβαιώστε ότι το κέντρο που θα επιλέξετε χρησιμοποιεί σύγχρονα μέσα διδασκαλίας (λειτουργία «έξυπνων» ηλεκτρονικών πινάκων (interactive whiteboards), ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κτλ.) τα οποία αποδεδειγμένα ευνοούν τη διαδικασία της μάθησης. Επίσης, αποτελούν ένδειξη πως στο εν λόγω σχολείο ενδιαφέρονται και ακολουθούν τις εξελίξεις, και αναζητούν μεθόδους βελτίωσης της μεθοδολογίας τους.
  4. Μάθημα ξένης γλώσσας … στην ξένη γλώσσα: η ξένη γλώσσα δεν διδάσκεται ως ένα ακόμη «μάθημα». Η γλώσσα είναι επικοινωνία και το παιδί πρέπει να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον όπου θα δέχεται συνεχώς ερεθίσματα στην ξένη γλώσσα. Οι εποχές αλλάζουν και εάν στη γενιά των παλαιότερων ένα «χαρτί» ήταν αρκετό, σε 10-15 χρόνια που τα παιδιά μας θα βγουν στην αγορά εργασίας τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά και οι γνώσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται στην πράξη!
  5. Ομαδική διδασκαλία: η γλώσσα είναι επικοινωνία και το μάθημα της ξένης γλώσσας διδάσκεται καλύτερα σε ομάδα. Σύμφωνα με έρευνες ο ιδεατός αριθμός μαθητών σε μία τάξη ξένης γλώσσας είναι 10-12 μαθητές. Τα ολιγομελή τμήματα ή τα ιδιαίτερα αποτελούν ένα μύθο… Λίγα παιδιά μπορεί να σημαίνει, εκτός από περιπτώσεις, πως το συγκεκριμένο κέντρο δεν προτιμάται. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που το μάθημα σε ιδιαίτερο ή κλειστό γκρουπ συνιστάται, κι αυτοί συνήθως είναι για να λύσουν κάποια συγκεκριμένα μαθησιακά προβλήματα και πρέπει να γίνεται από ειδικούς.
  6. Προσεγμένο προφίλ – οργάνωση: είναι μάλλον απίθανο οι γονείς να επιλέξουν για το παιδί τους ή ακόμη και για τους ίδιους ΚΞΓ το οποίο δεν έχει με σαφήνεια διατυπωμένους τους βασικούς εκπαιδευτικούς του σκοπούς, τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του και την παράδοσή του στον χώρο από το έτος λειτουργίας του. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις εξετάσεις γλωσσομάθειας που συμμετέχουν οι μαθητές του ΚΞΓ για την ισχύ τους εντός και εκτός Ελλάδας.
  7. Συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη: μην θεωρήσετε χαμηλότερης προτεραιότητας τη σημασία που αποδίδεται από ένα ΚΞΓ στη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη, δηλαδή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, τις ομαδικές εργασίες (projects), τα παιχνίδια, κτλ. Αναζητήστε ΚΞΓ με δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών σε επιπλέον δραστηριότητες και club.
  8. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς! Όλοι λίγο πολύ έχουμε άποψη για όλα. Σε θέματα όμως εκπαίδευσης των παιδιών μας θα ήταν καλύτερο να συμβουλευτούμε άτομα με γνώσεις και εμπειρία στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Οι συμβουλές από ‘φίλους’  καλό θα είναι να συζητούνται και με τους επαγγελματίες του χώρου.

Το παρόν βασίζεται σε παλαιότερο άρθρο της Πατρίτσια Ανδριώτη,  RSA CELTA,  B.A,  M.Ed και αναδημοσιεύεται με την άδειά της.