Αξιολόγηση Καθηγητών


Και ξεκινήσαμε με παρακολουθήσεις μαθημάτων και καθηγητών… Γιατί η αξιολόγηση και η υποστήριξη των εκπαιδευτικών μας έχει νόημα στο σχολείο μας!