Σεμινάριο γονέων για τα μαθησιακά προφίλ PLP των μαθητών.


PsychoLinguistics in Practice

Σεμινάριο γονέων για τα μαθησιακά προφίλ PLP των μαθητών 

Την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου στις 7μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Εκπαιδευτήριό μας ενημερωτικό σεμινάριο για τους γονείς των μαθητών μας, σχετικά με τα μαθησιακά τους προφίλ PLP. Οι ίδιοι θα αποκομίσουν πολύτιμες συμβουλές για τον τρόπο που θα ωφελούσε το κάθε παιδί ξεχωριστά να μελετά σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, σύμφωνα με το προφίλ του. Η εισήγηση θα γίνει από τον Δρ. Κόρδα Δημήτριο, Διδάκτορα Γνωστικής και Αναπτυξιακής Ψυχολογίας ΑΠΘ και υπεύθυνο του προγράμματος PsychoLinguistics in Practice.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στη γραμματεία έως και τις 9/2. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που οι συμμετοχές υπερβούν το επιτρεπόμενο όριο, θα διεξαχθεί και δεύτερο σεμινάριο στις 26/2 στις 7μ.μ. 

“Κάθε μαθητής μαθαίνει με το δικό του μοναδικό τρόπο. Πετυχαίνει καλύτερα αυτός που ανακαλύπτει πως πρέπει να μελετά για να βελτιώσει τη επίδοσή του”