Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων – GDPR


Αποτέλεσμα εικόνας για gdpr

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης GDPR αφορά τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων και όλες τις αναγκαίες γνώσεις για την προστασία αυτών, τις οποίες απαιτείται να γνωρίζουν όλοι, όσοι έρχονται σε επαφή με προσωπικά δεδομένα. Η βασική εκπαίδευση του GDPR σας εξοπλίζει με όλα εκείνα τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να προχωρήσετε στη συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό. Είναι το πρώτο και αναγκαίο βήμα προς την πλήρη συμμόρφωσή σας.  To GDPRbasic απευθύνεται σε όλους εκείνους που έρχονται σε επαφή με προσωπικά δεδομένα τρίτων, δηλαδή σχεδόν σε όλους. Ιδιαίτερα δε, απευθύνεται σε όσους επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σε μεγάλη κλίμακα, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος για τα τελευταία λόγω της συστηματικής επεξεργασίας.

Από την 21/4/2018 ξεκινούν τα σεμινάρια GDPR (διάρκειας 8 ωρών) σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποιήσης Unicert, με το κόστος συμμετοχής σε αυτά να ανέρχεται σε 80€. Στα σεμινάρια αυτά, θα παρουσιασθούν αναλυτικά μέτρα που θα διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται από κάθε Οργανισμό.  Τα συγκεκριμένα σεμινάρια στοχεύουν στη βασική ενημέρωση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 και τις πρακτικές επιπτώσεις του.