Σεμινάριο DPO 22 Απριλίου στο ΚΔΒΜ 2 ΖΑΧΑΡΙΑ


Στις 22 Απριλίου θα διεξαχθεί στο χώρο μας ΚΔΒΜ 2 ΖΑΧΑΡΙΑ σεμινάριο DPO 7 ωρών από πιστοποιημένο DPO – Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, για όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει κανείς, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό  για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η εξειδικευμένη Νομικός θα καλύψει και τη νομική διάσταση του Κανονισμού, αναλύοντας τα κύρια σημεία, αναγνωρίζοντας τα περιθώρια ευελιξίας και απαντώντας σε ερωτήσεις.

Σύμφωνα με την  εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού υποχρεώνονται όσες εταιρείες και οργανισμοί επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα (πχ ιστοσελίδα, διαδικτυακή επικοινωνία, αρχείο πελατών, ενημέρωση και καταστροφή δεδομένων– αρχείων κ.α.) να ορίσουν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO).