ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)


Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΖΑΧΑΡΙΑ συνεχίζονται τα εξειδικευμένα σεμινάρια υπηρεσιών ασφαλείας (Security) συνολικής διάρκειας 105 ωρών. Τα συγκεκριμένα σεμινάρια οδηγούν σε πιστοποίηση και απόκτηση άδειας προσωπικού ασφαλείας (Security) και προσφέρονται με τη δυνατότητα παρακολούθησης online (μέσω τηλεδιάσκεψης). Μετά το τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Πιστοποίησης, που διενεργούνται από το ΚΕΜΕΑ, για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε πως ανακοινώθηκαν από το ΚΕΜΕΑ οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων για τους υποψηφίους τηλεκατάρτισης Ιδιωτικής Ασφάλειας-Security και επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» για το έτος 2018.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι η ολοκλήρωση παρακολούθησης της τηλεκατάρτισης του προγράμματος των 105 ωρών.

Δηλώστε συμμετοχή για να προλάβετε τις επόμενες εξετάσεις Ιδιωτικής Ασφάλειας-Security που θα διεξαχθούν!

Παρακάτω θα βρείτε το πρόγραμμα εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» για το έτος 2018 όπως ανακοινώθηκε από το ΚΕΜΕΑ:

 
    Περίοδος Ημερομηνίες υποβολής   αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικών Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων Ημερομηνίες      ανακοίνωσης αποτελεσμάτων
       

         1η

10-24/04/2018 19-20/05/2018

 ή/και

  26-27/05/2018

 

04 έως 11/06/2018

    

         2η

27/08/2018 – 10/09/2018   29-30/09/2018

   ή/και

    6-7/10/2018

 

15 έως 22/10/2018

   

         3η

29/10/2018 – 12/11/2018  1- 2/12/2018

    ή/και

 8-9/12/2018

 

17 έως 28/12/2018