Σεμινάρια γονέων για τα μαθησιακά προφίλ PLP των μαθητών στο Λαγκαδά.


Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου στο Εκπαιδευτήριο μας στο Λαγκαδά διεξήχθησαν Σεμινάρια Γονέων, σχετικά με τα μαθησιακά προφίλ PLP των σπουδαστών. Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο Δρ. Κόρδας Δημήτριος, Διδάκτορας Γνωστικής και Αναπτυξιακής Ψυχολογίας ΑΠΘ και υπεύθυνος του προγράμματος PsychoLinguistics in Practice (PLP) και η κα Ζαχαρία Ευανθία, Διευθύντρια του Εκπαιδευτηρίου ΖΑΧΑΡΙΑ. Οι γονείς εισέπραξαν πολύτιμες συμβουλές για τον τρόπο που θα ωφελούσε το κάθε παιδί ξεχωριστά να μελετά σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, σύμφωνα με το προφίλ.

Το PLP είναι μια πρωτοποριακή μεθοδολογία, η οποία είναι βασισμένη σε μελέτες και ευρήματα από τον τομέα της Γνωστικής και Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και λαμβάνει υπόψη τα μαθησιακά στυλ, τα κίνητρα και την αυτό-αξιολόγηση των μαθητών. Το PLP ανιχνεύει τα μαθησιακά στυλ των μαθητών δίνοντας μας τη δυνατότητα να προσαρμόσουμε τη διδασκαλία μας στις δικές τους ανάγκες. Τα τελευταία χρόνια πολλά Κέντρα Ξένων Γλωσσών σε όλη την Ελλάδα υιοθετούν την μεθοδολογία μας.