Σεμινάρια Καθηγητών για τη σχολική χρονιά 2018-2019.


Κύριο μέλημα του Εκπαιδευτηρίου αποτελεί η διαρκής επιμόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Στις 20 Οκτωβρίου διεξήχθη Σεμινάριο εκπαιδευτικών με θέμα ¨Διδασκαλία με μαθησιακό προφίλ PLP¨  και  ¨ Διαχείριση τάξης (classroom management)¨ στο χώρο του Εκπαιδευτηρίου μας. Οι εκπαιδευτικοί γνώρισαν σε ένα πρώτο επίπεδο τα μαθησιακά στυλ και τον τρόπο προσέγγισης της διδασκαλίας μέσα από αυτά. Επιπλέον, δόθηκαν σημαντικές  συμβουλές  και κατευθύνσεις  στους εκπαιδευτικούς για τον προγραμματισμό του μαθήματος και τον τρόπο διαχείρισης της τάξης, ανάλογα με το μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή προσωπικά αλλά και το γενικό  προφίλ  της τάξης. Ομιλητές του σεμιναρίου ήταν ο κος Δρ. Κόρδας Δημήτριος, Διδάκτορας Γνωστικής και Αναπτυξιακής  Ψυχολογίας ΑΠΘ και η κα Ζαχαρία Ευανθία Ιδιοκτήτρια και Διευθύντρια  Κέντρων Ξένων Γλωσσών, ΚΔΒΜ2 και ΚΔΑΠ.