Ενημέρωση Γονέων Α’ Τριμήνου.


Σας ενημερώνουμε πως η ενημέρωση γονέων για το Α΄τρίμηνο, θα πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου για όλες τις τάξεις.

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών των Λαγυνών η ενημέρωση θα διεξαχθεί από τις 3.00 μ.μ. έως τις 5.00 μ.μ. και στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Λαγκαδά από τις 5.30 μ.μ. έως τις 8.30 μ.μ.

Ως επακόλουθο τα μαθήματα εκείνη την ημέρα δεν θα γίνουν.