Νέα τμήματα A Junior στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΖΑΧΑΡΙΑ.


Λίγες θέσεις υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες για τα καινούρια τμήματα  A junior που ξεκινούν την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου. Λόγω μεγάλης ζήτησης το Εκπαιδευτήριο ΖΑΧΑΡΙΑ αποφάσισε να δημιουργήσει καινούρια τμήματα αρχαρίων στα Αγγλικά για παιδιά που επιθυμούν να ξεκινήσουν τώρα.

Το επίπεδο αυτό απευθύνεται σε μαθητές Β’ και Γ’ Δημοτικού καλύπτοντας την απαιτούμενη ύλη, που θα αποτελέσει τη βάση για την σωστή εκμάθηση της γλώσσας. Τα παιδιά εισάγονται στον κόσμο των αγγλικών και εξοικειώνονται ξεκινώντας με το αλφάβητο και τις βασικές γραμματικές και λεξιλογικές δομές μέσω διαδραστικής διδασκαλίας και με άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτικούς. Στόχος του σχολείου είναι η εκμάθηση των αγγλικών με ευχάριστο τρόπο διδασκαλίας, χωρίς εργασίες για το σπίτι.

Οι καθηγητές ακολουθούν το πετυχημένο σύστημα διδασκαλίας, που περιλαμβάνει βιωματικές εμπειρίες, τεχνολογικά μέσα και θεατρικά παιχνίδια.  Δεδομένου ότι το Εκπαιδευτήριο ΖΑΧΑΡΙΑ έχει πιστοποιηθεί ως Επίσημο Κέντρο Προετοιμασίας Cambridge τα εκπαιδευτικά εργαλεία του αποτελούν τα βιβλία του Cambridge, καθώς και η επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα του φορέα Cambridge LMS Primary.