Ξεκινούν άμεσα νέα τμήματα ενηλίκων στο ΚΔΒΜ 2 ΖΑΧΑΡΙΑ


Ξεκινάνε νέα τμήματα ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων πληροφορικής στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΖΑΧΑΡΙΑ, με στόχο την απόκτηση Πιστοποιητικού Γνώσης Πληροφορικής και Χειρισμού Η/Υ, το οποίο αναγνωρίζεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και είναι αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π.  για πρόσληψη αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο και διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ.

Η εξέταση πιστοποίησης καλύπτει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  1. Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Windows)
  2. Επεξεργασία Κειμένου (Word)
  3. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
  4. Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)
  5. Βάσεις Δεδομένων (Access)
  6. Παρουσιάσεις (Power Point)

Στις περισσότερες προκηρύξεις θέσεων δημοσίου ή ΑΣΕΠ, ζητούνται μόνο οι τρεις βασικές ενότητες του Βασικού επιπέδου πιστοποίησης πληροφορικής:

  1. Επεξεργασία Κειμένου (Word)
  2. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
  3. Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο χώρο μας σε σύγχρονους υπολογιστές και σε σχεδόν όλα τα διαθέσιμα λειτουργικά συστήματα και λογισμικά.

Παράλληλα, στο ΚΔΒΜ 2 ΖΑΧΑΡΙΑ ξεκινούν και νέα ταχύρυθμα τμήματα Αγγλικών ενηλίκων για την απόκτηση πιστοποίησης TOEIC σε επίπεδο Β2-Γ2, καθώς και ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε υποψηφίου.