Σεμινάριο PLP για Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών


Αξιοποιώντας το μαθησιακό στυλ-προφίλ του κάθε μαθητή, υποστηρίζεται η διαφοροποιημένη προσέγγιση στη διδασκαλία ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή, αλλά και της κάθε ομάδας, καθώς επίσης ο ίδιος ο μαθητής γνωρίζοντας το μαθησιακό του στυλ μπορεί να αξιοποιήσει τους τρόπους που μαθαίνει αποτελεσματικότερα.  Το PLP (PsychoLinguistics in Practice) είναι μια εκπαιδευτική-διδακτική μεθοδολογία που βασίζεται στη χορήγηση ερωτηματολογίων τα οποία ανιχνεύουν τα μαθησιακά στυλ του κάθε μαθητή, αλλά και ομάδας της τάξης στην οποία φοιτά. Βασίζεται σε μελέτες και ευρήματα από το χώρο της ψυχολογίας της μάθησης και διαμορφώθηκε  και εξελίχθηκε από τον Δρ. Δημήτριο Κόρδα Διδάκτορα Γνωστικής και Αναπτυξιακής Ψυχολογίας ΑΠΘ και την  κα Ζαχαρία Ευανθία, Ιδιοκτήτρια Κέντρων Ξένων Γλωσσών, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης και Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΖΑΧΑΡΙΑ.

Το Σάββατο 22 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε σεμινάριο PLP για την ενημέρωση αποκλειστικά Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών στο χώρο του Εκπαιδευτηρίου ΖΑΧΑΡΙΑ στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, με εισηγητή τον Δρ Δημήτριο Κόρδα. Το σεμινάριο αποσκοπούσε στην παρουσίαση και την ανάλυση των περαιτέρω αποτελεσμάτων και δυνατοτήτων που προσφέρει στην μάθηση, και γενικότερα στην εκπαίδευση, η χρήση του PLP στη διδασκαλία. Με μεγάλη προσοχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι συμμετέχοντες το σεμινάριο θέτοντας ερωτήματα στον κύριο Κόρδα, ο οποίος κράτησε το ενδιαφέρον τους αμείωτο μέχρι και το τέλος της παρουσίασης.