ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ


Σεμινάρια Εκπαιδευτικών: Διαφοροποιημένη εκπαίδευση σε τάξεις πολλαπλών ταχυτήτων

Για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε έμπρακτα τα παιδιά στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης, μέσα σε τάξεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, όπως αυτό είναι σήμερα, επιμορφώνουμε εκπαιδευτικούς (15 ώρες) επάνω σε τεχνικές διδασκαλίας σε τάξεις πολλαπλών ταχυτήτων (profiling, problem-based learning, project-based learning, flipped classroom, gamification & storytelling). Με αυτό τον τρόπο, τους δίνουμε τα εργαλεία να απευθυνθούν προσαρμοστικά σε κάθε παιδί και να παρέχουν εξατομικευμένο επίπεδο διαπαιδαγώγησης μέσα στην τάξη τους. Στα σεμινάρια αυτά οι εκπαιδευτικοί θα παράξουναπαιτητικό πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό, πλάνα μαθήματος και θα εμπλουτίσουν διδακτικούς στόχους, πράγματα τα οποία δε διδάσκονται πρακτικά στα πλαίσια των σπουδών τους.

 

 1. Στόχοι προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσέγγιση της διαφορετικότητας και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Αρχικά, εξετάζονται τα διάφορα γνωστικά χαρακτηριστικά των μαθητών και αναλύονται τα μοντέλα που διέπουν την προσαρμοσμένη εκπαίδευση. Επίσης, περιγράφεται η έννοια της δημιουργικότητας και η σχέση της με την ευφυΐα. Με το πέρας των σεμιναρίων οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν εκτεθεί στις παρακάτω έννοιες και πρακτικές:

 • Επισήμανση Παιδιών και Χαρτογράφηση Τάξης
 • Διαφοροποιημένη Εκπαίδευση (Differentiation)
 • Competence-Based Learning
 • Problem-Based Learning
 • ProjectBasedLearning
 • Εμπλουτισμός της Ύληςκαι Διαθεματικότητα
 • Διδακτικοί Στόχοι για Εμβάθυνση και Διαβάθμιση Δυσκολίας
 • Βιωματική και Ανακαλυπτική Μάθηση
 • Αυτονομία στη Μάθηση
 • Τεχνολογία στην Εκπαίδευση και FlippedClassroom
 • Ενδυνάμωση κινήτρων των μαθητών
 • Story Telling και Gamification στην Εκπαίδευση

 

 

 1. Πρόγραμμα σεμιναρίου
Σάββατο 10.00 με 15.00 |

Η έννοια της Απόκλισης: Διαφορετικότητα, Χαρακτηριστικά και Ψυχολογία

1 ώρα G.1 Χαρισματικό Παιδί Εισαγωγή στη Χαρισματικότητα
1 ώρα G.2 Χαρακτηριστικά παιδιών Αναγνώριση Χαρισματικών παιδιών
1 ώρα G.3 Ψυχομετρικά εργαλεία και αξιολόγηση Profilingκαι εξατομικευμένοι στόχοι
2 ώρες CS Γνωρίζοντας τους Case Studies
Σάββατο 16:30 με 21:30 |

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία σε Τάξεις Τυπικής Εκπαίδευσης

1 ώρα E.1 Ένα κοστούμι για όλους Κλασική εκπαίδευση και οι επιπτώσεις της
3 ώρες E.2 Διαφοροποιημένη εκπαίδευση Εμπλουτισμός, Διαβάθμιση Δυσκολίας και Εμβάθυνση

Διαθεματικότητα και Ενότητες

Competence Based Learning καιΜακροέννοιες

1 ώρα EL Από τη θεωρία στην πράξη Βιωματική εκμάθηση
Κυριακή 11:00 με 16:00 |

WorkshopΠλάνο μαθήματος & Σχεδιασμός ενότητας

1.5 ώρα E.1 Ενότητες και Διαθεματικότητα Πρακτική σημασία: διδάσκοντας με νοητικά σχήματα
3.5 ώρες

 

W Από το Πλάνο Μαθήματος στο Σχεδιασμό Ενοτήτων και Αντίστροφα Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού και Γενικές Κατευθύνσεις για Κατάρτιση Αναλυτικού Προγράμματος

 

 1. Φιλοσοφία σεμιναρίων

Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά. Ένας κηπουρός μπορεί να φροντίζει όλα τα λουλούδια με τον ίδιο τρόπο; Υπάρχουν συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούν να ευδοκιμήσουν όλα τα φυτά; Μπορεί να ευδοκιμήσει ένα τροπικό φυτό σε μεσογειακό κλίμα άμα δεν το βάλεις σε θερμοκήπιο; Είναι απαραίτητη η προσαρμοσμένη εκπαίδευση στην ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού. Υπάρχει τρόπος να παρέχουμε εξατομικευμένη ποιότητα εκπαίδευσης μαζί με τα πλεονεκτήματα της συλλογικής διαπαιδαγώγησης στα πλαίσια ανομοιογενών τάξεων πολλαπλών ταχυτήτων, σαν αυτές που εκ των πραγμάτων συναντάμε στην ελληνική πραγματικότητα. Με αυτό τον τρόπο όλα τα παιδιά θα μπορέσουν να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους.

 

 

 1. Μέθοδοι διδασκαλίας

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν στον επιμορφωτικό σεμιναριακό κύκλο είναι οι ακόλουθες:

·     Διάλεξη – Παρουσίαση

·     Συζήτηση

·     Βιωματική Εκπαίδευση

·         Διαδραστική Μάθηση

·         Brainstorming

 

·         Workshop

·         Case studies

 

 

 

Κόστος προγράμματος:130€ ανά εκπαιδευτικό

Υπεύθυνος προγράμματος:Παπανδρέου Αλέξανδρος

 

Χαρισμάθεια

Η Χαρισμάθεια είναι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που μεριμνά για μία εκπαίδευση που να ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ικανότητες κάθε παιδιού ξεχωριστά. Για ένα σχολείο με προσωπικότητα πουδίνει έμφαση στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων, όπως η δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη. Μέσα από την διαφοροποιημένη διδασκαλία, αλλάζει το παράδειγμα στην εκπαίδευση, ώστε να καλύπτονται εξατομικευμένα οι γνωστικές και κοινωνικο-συναισθηματικές ανάγκες κάθε παιδιού, σε τάξεις πολλαπλών ταχυτήτων, όπως αυτές του ελληνικού σχολείου, ώστε να γίνει η μετάβαση μακριά από την αποστήθιση πληροφοριών.

Αλέξανδρος Παπανδρέου

Ο Αλέξανδρος Παπανδρέου είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ και υπότροφος υποψήφιος Διδάκτορας στο ΕΚEΦΕ «Δημόκριτος» στο εργαστήριο Υπολογιστικής Ευφυΐας. Είναι ο ιδρυτής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Χαρισμάθεια» και σύμβουλος διαφοροποιημένης εκπαίδευσης σε διεθνές σχολείο. Έχει στήσει τα πρώτα προγράμματα στην Ελλάδα τα οποία εφαρμόζουν διαφοροποιημένη διδασκαλία, απευθύνονται σε χαρισματικά παιδιά και τα διαχειρίζεται από το 2012. Ήταναντιπρόεδροςτηςελληνικής Mensa (2011-2014), μέλοςτης International Mensa Gifted Youth Committee (2012-2016) και Leadership Ambassador (2014-2015).Ο Αλέξανδρος έχει διακριθεί στα Educational Awards(2017, 2018) και στο πρόγραμμα Impact της Ashoka για την πρωτοβουλία του να φτιάξει έναν οργανισμό που έχει τέτοια επίδραση στην εκπαίδευση, όπως είναι επίσημος προσκεκλημένος του Global Change Leaders στη Λυών.

Ο Αλέξανδρος είναι ο ιδρυτής της εταιρείας Learning Out of the Box, η οποία παρέχει καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά μέσω διαδικτύου. Για αυτή την πρωτοβουλία έχει διακριθεί στον διαγωνισμό επιχειρηματικότητας EGG, της Eurobank και του Corallia, όπου φιλοξενείται εδώ και τέσσερα χρόνια, έχει βραβευθεί από το Hellenic Initiative, έχει πάρει πρώτο βραβείο στα Business Angel Awards, πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό καινοτομίας της Μονάδας Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ήταν φιναλίστ του MIT Entrepreneurs Forum.Από αυτή τη θέση κάνει mentoring σε δεκάδες νεοφυείς επιχειρήσεις και είναι μέντορας στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Eurobank και του Prince’sTrust.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, σχεδιάζει και κάνει μαθήματα, δίνει διαλέξεις, κάνει επιμορφώσεις, συμβουλευτική γονέων και coaching σε νέους και παιδιά. Στα ενδιαφέροντα του είναι οι αλγόριθμοι, η φιλοσοφία, η φυσική, τα ταξίδια, η συγγραφή βιβλίων και η σκηνοθεσία. Ο Αλέξανδρος έχει δεκάδες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια, δημοσιευμένα άρθρα και ένα Ted-talk.

       

 

charismatheia.edu.gr | info@charismatheia.edu.gr |