ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΙΑ


To Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΖΑΧΑΡΙΑ ανακοινώνει την ένταξη του στο δίκτυο συνεργατών της Smarteching Education και του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας μας, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΖΑΧΑΡΙΑ είναι σε θέση να προσφέρει στους σπουδαστές του τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά αποκλειστικότητα στην περιοχής μας και να συμβάλει στην υλοποίηση τους.

Έναρξη τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο για τα ακόλουθα προγράμματα:

  1. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
  2. Ειδική Αγωγή και Αποκατάσταση
  3. Μουσική & Τέχνη με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες