Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Voucher 2.520€! Η Υποβολή των Αιτήσεων Λήγει 1/2/2021!


 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΖΑΧΑΡΙΑ, στρατηγικός συνεργάτης της PeopleCert Education, συμμετέχει ενεργά στα νέα επιδοτούμενα προγράμματα παρέχοντας στους ωφελούμενους ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης.

Στο πλαίσιο αυτό σας ενημερώσουμε ότι ανακοινώθηκε νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα (voucher) για 10.000 ανέργους 30-49 ετών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 1η Φεβρουαρίου 2021.

Το Πρόγραμμα
Η δράση περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 200 ωρών και πρακτική άσκηση 380 ωρών στους κλάδους:
– Mεταποίησης, βιομηχανίας και κατασκευών
– Κοινωνικής φροντίδας
– Τουρισμού και επισιτισμού

Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους 2.520€.

Δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
  • Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας
  • Αντίγραφο Βεβαίωσης Χρόνου Ανεργίας
  • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
  • Αντίγραφο Ατομικού ή Οικογενειακού Εκκαθαριστικού Σημειώματος, Έτους 2019
  • Αντίγραφο Α.Μ.Κ.Α.
  • Αντίγραφο Α.Μ.Ι.Κ.Α. (Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α.)
  • Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου φαίνεται ότι είστε ο/η πρώτος/η δικαιούχος
  • Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας (εφόσον διαθέτετε)
  • Υπεύθυνη Δήλωση

Γιατί να επιλέξω το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΖΑΧΑΡΙΑ

– Στρατηγικός συνεργάτης της PeopleCert Education
– Έμπειροι Επαγγελματικοί Σύμβουλοι
– Συνεργασία με Κορυφαίες Εταιρίες

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2394020040 ή στο email: 10000voucher@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές.