ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020-21


Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΖΑΧΑΡΙΑ συγχαίρουν  τους μαθητές τους για τα 114 πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που απέκτησαν το σχολικό έτος 2020-21.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

2020-21

C2 (PROFICIENCY)                         

IESOL LANGUAGE CERT C2

Ελένη Κ****                              High Pass

Εύα Κ******                              High Pass

Αθηνά Μ*********                 High Pass

Σπύρος Φ******                      High Pass

Αθανάσιος Χ*******               High Pass

Παναγιώτα Κ******

Ναταλία Κ*************

Αθανάσιος Ο********

Πηνελόπη Π************

Νικόλαος Σ**********

Δημήτριος Φ******

Ελένη Σ******

 

ISESOL LANGUAGE CERT C2 (PROFICIENCY)

Αθηνά Μ*********                 High Pass

Νικόλαος Σ***********             High Pass

Σπύρος Φ******                      High Pass

Παναγιώτα Κ*******

Ελένη Κ****

Εύα Κ******

Ναταλία Κ*************

Αθανάσιος Ο********

Πηνελόπη Π**********

Αθανάσιος Π***********

Γεώργιος Π**********

Ελένη Σ*********

Δημήτριος Φ******

Φεβρωνία Φ******

Αθανάσιος Χ*******

 

C1 (ADVANCED)

CAMBRIDGE C1

Ιωάννης Κ***********

Αλέξανδρος Κ*****

Μιχαήλ Σ*****

 

LANGUAGECERT TEST OF ENGLISH C1

Γεωργία Ι*********

Κυριακή- Ραφαηλία Μ********

Παρασκευή Τ*****

 

B2 (LOWER)

CAMBRIDGE FIRST for schools B2

Αλέξανδρος Κ*****                               A

Ιωάννης Κ**********                           A

Μιχαήλ Σ*****                                       A

Χρήστος Κ******                                  B

Δήμητρα Κ*********                            B

Σταύρος Τ*****                                      B

Κυριάκος Α********                             C

Αλέξανδρος Κ******                             C

 

CAMBRIDGE B2

Αλέξανδρος Μ**********                   

Αγάπη Σ****

Κωνσταντίνος  Δ********

 

 IESOL LANGUAGE CERT B2 (LOWER)

Ανδρέας Γ******                                    High Pass

Αλέξανδρος Κ*****                               High Pass

Χρήστος Κ******                                   High Pass

Φωτεινή Π*******                                High Pass

Ηλίας Σ*******                                      High Pass

Νικόλαος Τ************                           High Pass

Σταύρος Τ*****                                      High Pass

 

Ιωάννης Παναγιώτης Κ******

Γαβριήλ Κ*************                

Κωνσταντίνα Ο********                     

Φίλιππος Φ******

Χριστίνα Π*********

Κωνσταντίνος Β********

 

ISESOL LANGUAGE CERT B2 (LOWER)

Ανδρέας Γ******                                    High Pass

Αλέξανδρος Κ*****                               High Pass

Ιωάννης Παναγιώτης Κ******

Χρήστος Κ******

Γαβριήλ Κ*************                

Κωνσταντίνα Ο********                     

Χριστίνα Π*********

Φωτεινή Π*******

Ηλίας Σ*******

Νικόλαος Τ************                 

Σταύρος Τ*****                                         

Φίλιππος Φ******

 

LANGUAGECERT TEST OF ENGLISH B2

Ειρήνη Β*******

Παναγιώτα Γ*******

Μαρία Κ**********

Σουζάνα Σ***********

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

OSD LOWER (B2)

Μάριος Ι********

Θεολογία Κ*******

Ελένη Κ****

 

B1 (PRE LOWER)

CAMBRIDGE B1 Preliminary for Schools

Αλέξανδρος Μ**********                           A

Κωνσταντίνος  Δ********                           A

Αγάπη Σ****                                           A

Ιωάννα Μ*******                                  Β

 

LANGUAGECERT TEST OF ENGLISH B1

Γιώργος Γ******

Βασιλική Κ******

Φεβρωνία Κ*******

 

Α2

CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS FLYERS

Ανέστης Γ********                  A

Φανή Κ**********                  A

Παναγιώτης Κ*****                 A

Seldi L***                                   A

Γεώργιος Μ********              A

Anna T********                       A

Κωνσταντίνα Φ*****              A

Ευαγγελία Π***********             B

Αγγελική – Ζωή Μ*******             C

 

LANGUAGECERT TEST OF ENGLISH Α2

Χρυσή Ζ**********

Αικατερίνη Π******

Σοφία Τ*******

Α1

CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS MOVERS

Αναστασία Λ*****                   A

Νικόλαος Π*****                     A

Χρυσάνθη Σ*******                A

Ιορδάνης Κ*****                      B

Αλεξάνδρα Π***********             C

 

LANGUAGECERT TEST OF ENGLISH Α1

Κωνσταντίνος Β********                     

 

CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS PRE STARTERS     

Κωνσταντίνος Γ********             A

Χρήστος Θ*********              A

Βασιλική Κ*****                       A

Δήμητρα Κ*****                       A

Άγγελος Κ*********               A

Βασίλειος Π********              A

Μιχαήλ Σ*******                     A

Μαρία Σ********                    A

Μάριος Χ***********             A

Αχιλλέας Γ***********             B

Δημήτριος Κ********             B

Δημήτριος Μ*******              B

Roelis R*********                   C