ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ LANGUAGECERT (LOWER & PROFICIENCY)


Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μας για τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις LanguageCert B2 (Lower) και C2 (Proficiency).
Μπράβο σε όλους… άλλα 51 πιστοποιητικά γλωσσομάθειας ήρθαν να προστεθούν στη μεγάλη λίστα των επιτυχόντων!
Ειδικά για τα παιδιά της Proficiency, με τις φετινές συνθήκες ήταν άθλος αυτό που κάνατε!
15 αριστεία!!!
Ευχαριστούμε τους γονείς για την συμπαράστασή τους σε αυτή τη δύσκολη χρονιά!

C2 (PROFICIENCY)                         

IESOL LANGUAGE CERT C2

Ελένη Κ****                              High Pass

Εύα Κ******                              High Pass

Αθηνά Μ*********                 High Pass

Σπύρος Φ******                      High Pass

Αθανάσιος Χ*******               High Pass

Παναγιώτα Κ******

Αθανάσιος Ο********

Πηνελόπη Π************

Νικόλαος Σ**********

Δημήτριος Φ******

Ελένη Σ******

 

ISESOL LANGUAGE CERT C2 (PROFICIENCY)

Αθηνά Μ*********                 High Pass

Νικόλαος Σ***********             High Pass

Σπύρος Φ******                      High Pass

Παναγιώτα Κ*******

Ελένη Κ****

Εύα Κ******

Ναταλία Κ*************

Αθανάσιος Ο********

Πηνελόπη Π**********

Αθανάσιος Π***********

Γεώργιος Π**********

Ελένη Σ*********

Δημήτριος Φ******

Φεβρωνία Φ******

Αθανάσιος Χ*******

IESOL LANGUAGE CERT B2 (LOWER)

Ανδρέας Γ******                                    High Pass

Αλέξανδρος Κ*****                               High Pass

Χρήστος Κ******                                   High Pass

Φωτεινή Π*******                                High Pass

Ηλίας Σ*******                                      High Pass

Νικόλαος Τ************                           High Pass

Σταύρος Τ*****                                      High Pass

Ιωάννης Παναγιώτης Κ******

Γαβριήλ Κ*************                

Κωνσταντίνα Ο********                     

Φίλιππος Φ******

Χριστίνα Π*********

Κωνσταντίνος Β********

 

ISESOL LANGUAGE CERT B2 (LOWER)

Ανδρέας Γ******                                    High Pass

Αλέξανδρος Κ*****                               High Pass

Ιωάννης Παναγιώτης Κ******

Χρήστος Κ******

Γαβριήλ Κ*************                

Κωνσταντίνα Ο********                     

Χριστίνα Π*********

Φωτεινή Π*******

Ηλίας Σ*******

Νικόλαος Τ************                 

Σταύρος Τ*****                                         

Φίλιππος Φ******