Εκπαίδευση Ενηλίκων


Σεμινάριο Προετοιμασίας Εξετάσεων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΖΑΧΑΡΙΑ υλοποιεί κάθε μήνα σε κύκλους πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων διάρκειας 160 ωρών.

Τo συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προετοιμάζει τους Εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ για την ένταξή τους στους Πίνακες Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

  • φοιτητές-σπουδαστές,
  • πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ που θέλουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων,
  • εκπαιδευτές Κ.Δ.Β.Μ. Δήμων,
  • απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία,
  • εκπαιδευτές Σχολών Γονέων και σε
  • όλους τους Εκπαιδευτές που επιθυμούν να βελτιώσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους.

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 160 διδακτικές ώρες που κατανέμονται ως εξής:

  • 144 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης
  • 16 ώρες σύγχρονης online τηλεκπαίδευσης
Για περισσότερες πληροφορίες
Τηλέφωνο: 2394020040
Email: zachariagrammateia1@gmail.com