Σεμινάρια σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Νέα εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα επιμορφωτικά σεμινάρια σε συνεργασία με το Κε.Δι.Βι.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22η Νοεμβρίου 2021

Έναρξη: 22 Νοεμβρίου 2021

Διάρκεια: 450 Ώρες / 9 Μήνες

Τιμή: €250.00

Τα Προγράμματα απευθύνονται σε:

  • εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • εκπαιδευτές ενηλίκων
  • ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό
  • προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων
  • σχολικούς συμβούλους
  • ψυχολόγους
  • κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς
  • ανέργους
  • όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν στις ψηφιακές δεξιότητες και σε θέματα πολιτιστικής εκπαίδευσης και να ασχοληθούν σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές.
Για περισσότερες πληροφορίες
Τηλέφωνο: 2394020040
Email: zachariagrammateia1@gmail.com