Μικρές Ηλικίες και Ξένη Γλώσσα


ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Στη  κοινωνία που ζούμε σήμερα και που χαρακτηρίζεται ως πολύγλωσση και πολυπολιτισμική, η εκμάθηση ξένων γλωσσών θεωρείται απαραίτητη για κάθε άνθρωπο. Όχι μόνο γιατί τον  βοηθούν να επιβιώσει στον σύγχρονο κόσμο αλλά και γιατί τον βοηθούν να εξελιχθεί σαν προσωπικότητα. Οι σημερινοί μαθητές, ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους έρχονται σε επαφή με ξένες γλώσσες και αυτό είναι κάτι που δημιουργεί αρκετές απορίες στους γονείς γύρω από την εκμάθηση των ξένων γλωσσών.

 

  • Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσουν τα παιδιά ξένες γλώσσες;

Σύμφωνα με την άποψη πολλών ειδικών, η κατάλληλη ηλικία για να έρθουν τα παιδιά σε μια πρώτη επαφή με μια ξένη γλώσσα είναι η προσχολική και η πρώτη σχολική.  Δεν είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς αυτό όταν ακούει το πόσο γρήγορα επαναλαμβάνουν αυτό που ακούσανε.  Ίσως είναι μέρος μιας συζήτησης, ή  επαναλαμβάνουν κάτι σε κάποιον ή θυμούνται αυτό που άκουσαν ακόμη και μία φορά.  Όταν ένα παιδί μαθαίνει μια ξένη γλώσσα το μυαλό του διεγείρεται και δραστηριοποιείται, γίνεται πιο δεκτικό στο να μάθει καινούργια πράγματα, αναπτύσσει πιο γρήγορα γνωστικές δεξιότητες και μαθαίνει ευκολότερα να διαχειρίζεται  τις διαφορετικές πληροφορίες που δέχεται.

 

  • Πόσο σημαντική είναι η εκμάθηση ξένων γλωσσών στην προσχολική ηλικία;

Το μυαλό των παιδιών σ’ αυτή την ηλικία είναι σαν σφουγγάρι, απορροφούν όλα όσα ακούν και βλέπουν.Πολλοί είναι αυτοί που σκέφτονται ότι μια ξένη γλώσσα εμποδίζει την εκμάθηση της μητρικής. Ευτυχώς τα μυαλά των μικρών παιδιών είναι όχι μόνο απορροφητικά σα σφουγγάρι αλλά και πολύ ευέλικτα. Έρευνες έχουν δείξει ότι η εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας βοηθά στην καλύτερη κατανόηση και της μητρικής. Επίσης, βελτιώνεται η  απόδοση στα κείμενα, στο λεξιλόγιο αλλά και στα μαθηματικά.  Δεν πρέπει να ξεχνάμε και την προφορά, καθώς δεν αρκεί μόνο να μάθει κάποιος μια ξένη γλώσσα, αλλά και να μιλά έτσι ώστε να τον καταλαβαίνουν. Μέχρι την νηπιακή τους ηλικία τα παιδιά είναι πιο ευαισθητοποιημένα σε νέους ήχους τους οποίους αργότερα μπορούν να προφέρουν πιο σωστά.

 

  • Ποια είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που εφαρμόζεται σε μαθητές προσχολική ηλικίας;

Σε μικρές ηλικίες τα παιδιά είναι κυρίως κιναισθητικά γεγονός που αποτελεί κύριο άξονα οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι γνωστό ότι στην προσχολική ηλικία τα παιδιά κατακτούν τη γνώση με πολλούς τρόπους. Μέσω των αισθήσεων, συνδυάζοντας εικόνες και ήχους. Μέσω της κίνησης, με τραγούδια, ποιήματα, παιχνίδια ρόλων κ.α. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παιδιά μπορούν πιο εύκολα να αγαπήσουν την ξένη  γλώσσα εάν δουν την εκπαιδευτική διαδικασία ως παιχνίδι και σε καμία περίπτωση ως κάτι υποχρεωτικό που τους δημιουργεί πίεση.Με το να μιλάμε και να τραγουδάμε σε άλλη γλώσσα ουσιαστικά τα βοηθάμε να κρατήσουν αυτούς τους ήχους  και να τους χρησιμοποιήσουν στη γλώσσα αργότερα.

 

  • Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς στη διαδικασία μάθησης μιας ξένης γλώσσας;

Είναι σημαντικό για τα παιδιά να βλέπουν τους γονείς τους να συμμερίζονται τον ενθουσιασμό τους για νέα πράγματα. Όσοι γονείς, λοιπόν, γνωρίζουν  μια ξένη γλώσσα μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους εξοικειώνοντας τα με αυτή και εμπλουτίζοντας σιγά σιγά το λεξιλόγιό τους. Επιλέγοντας μάλιστα ένα σχολείο που προσφέρει βιωματική μάθηση και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, θα τους δώσουν  περισσότερα κίνητρα να την αγαπήσουν.