Ευχάριστος Τρόπος Διδασκαλίας


P603044604022013245

Oι μαθητές μας μαθαίνουν αγγλικά με ευχάριστο τρόπο διδασκαλίας χωρίς ορθογραφία και αντιγραφή. Οι καθηγητές μας ακολουθούν το πετυχημένο σύστημα διδασκαλίας που περιλαμβάνει βιωματικές εμπειρίες, τεχνολογικά μέσα, θεατρικά και παιχνίδια. Μετά την ανίχνευση του μαθησιακού προφίλ ο/η καθηγητής/τρια έχει στην διάθεσή του/της το μαθησιακό χάρτη της τάξης και προσαρμόζει τη διδασκαλία του/ της έτσι ώστε οι μαθητές να απολαμβάνουν το μάθημα και να μαθαίνουν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.