“Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”


Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) ΖΑΧΑΡΙΑ συμμετέχει στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2018-2019 με την υποστήριξη του προγράμματος ΕΣΠΑ που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
Ωφελούμενες/οι της δράσης είναι:

  1. Μητέρες νηπίων και παιδιών
  2. Άτομα (άνδρες και γυναίκες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών.
  3. Οι ωφελούμενες/οι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α)      να είναι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οί, αυτοαπασχολούμενες/οι), ή

β)      να είναι άνεργες/οι οι οποίες/οι να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

  1. Από όλες τις ως άνω κατηγορίεςεξαιρούνταιοι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).