Αξιολόγηση Καθηγητών


Στο σχολείο μας πιστεύουμε ότι η συνεχής ενημέρωση, εκπαίδευση και αξιολόγηση των καθηγητών μας είναι ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή του προγράμματός μας και τη σταθερή ποιότητα της δουλειάς μας. Για το λόγο αυτό:

  • πραγματοποιούνται σεμινάρια στο προσωπικό σε τακτά χρονικά διαστήματα
  • οργανώνονται συσκέψεις με το προσωπικό κάθε εβδομάδα
  • εποπτεύονται τα πλάνα μαθημάτων
  • γίνονται παρακολουθήσεις μαθημάτων όλων των καθηγητών τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς αξιολογητές

Θεωρούμε ότι η αξιολόγηση των καθηγητών μας δίνει την δυνατότητα για βελτίωση καθώς κάθε παρακολούθηση μαθήματος ακολουθείται από συζήτηση- συμβουλευτική για προοπτικές βελτίωσης.

tick1axiologisi