Αίθουσα Υπολογιστών


Υπάρχει ξεχωριστή αίθουσα υπολογιστών σε κάθε κέντρο ξένων γλωσσών ΖΑΧΑΡΙΑ. Οι καθηγητές/τριες μπορούν να χρησιμοποιούν τις αίθουσες με τους μαθητές τους όποτε χρειάζεται.

 

Οι μαθητές μας χρησιμοποιούν την αίθουσα υποχρεωτικά πριν από κάθε μάθημα για επανάληψη της ύλης τους αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να έρχονται στο computer room όποτε θέλουν.