Γερμανικά


Πρόγραμμα σπουδών Γερμανικών.

 

Τάξη

(*) Επίπεδο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο

A Klasse A1
B Klasse A1 – A2
C Klasse B1
D Klasse B1 – B2
E Klasse C1