Αγγλικά


Α. Πρόγραμμα σπουδών Αγγλικών.

Με πράσινο χρώμα είναι οι προαιρετικές τάξεις.

Τάξη (*)

Ηλικία μαθητών (ελάχιστο)

Pre junior 5 – 8 (νήπια – Β Δημοτικού)
A junior 8 – 9 (Β – Γ Δημοτικού)
B junior 9 – 10 (Γ – Δ Δημοτικού)
A senior (A1) 9 – 10 (Γ – Δ Δημοτικού)
B senior (A1-A2)
C senior (A2)
D senior (B1)
E senior (B1+) Γίνεται σε συνεννόηση με τους γονείς
Lower (B2)
Advanced/ Proficiency 1 (Γ1)
Proficiency (Γ2)

 

(*) Στην παρένθεση είναι το επίπεδο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

 

Β. Πρόγραμμα σπουδών Αγγλικών

Με περισσότερες ώρες διδασκαλίας στην τάξη ανά εβδομάδα και χωρίς ασκήσεις για το σπίτι στις μικρές τάξεις. Η αφομοίωση της ύλης γίνεται στην τάξη ενώ στο σπίτι τα παιδιά κάνουν επανάληψη το λεξιλόγιο με τη χρήση του διαδικτύου ή του e-book
Με πράσινο χρώμα είναι οι προαιρετικές τάξεις.

Τάξη (*)

Ηλικία μαθητών

Pre junior 5 – 8 (νήπια – Β Δημοτικού)
A junior 7 – 8 (Α – Β Δημοτικού)
Level 1 (A1) 9 – 10 (Γ – Δ Δημοτικού)
Level 2 (A1-A2)
Level 3 (A2)
Level 4 (B1)
Level 5 (B2)
Advanced/ Proficiency (Γ1)
Proficiency (Γ2)

 

Β. Πρόγραμμα σπουδών Αγγλικών Ενηλίκων

Οι τάξεις ενηλίκων μπορούν να ολοκληρωθούν ταχύρυθμα.

Τάξη (*)

(*)Επίπεδο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Elementary Α1 – Α2
Intermediate Α2 – Β1
Upper Intermediate Β2
Advanced Γ1
Proficiency Γ2