Ιταλικά


Πρόγραμμα σπουδών Ιταλικών Ενηλίκων.

 

Οι τάξεις ενηλίκων μπορούν να ολοκληρωθούν σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

 

Τάξη

(*) Επίπεδο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Α1 – Β1
Β1 – Β2