Γιατί να μάθει ένα παιδί προγραμματισμό;


Η τεχνολογία βρίσκεται παντού στη ζωή μας.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια ζωή χωρίς χρήση εφαρμογών λογισμικού σήμερα. Όταν ξυπνάμε το πρωί, χρησιμοποιούμε το ξυπνητήρι, πραγματοποιούμε τηλεφωνικές κλήσεις που ελέγχονται από το ειδικό λογισμικό στο κινητό, είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι στο δίκτυο τηλεφωνίας μέσω του τηλεφώνου ή του υπολογιστή μας, πραγματοποιούμε μετακινήσεις βασισμένες σε \σύστημα πλοήγησης GPS, ψωνίζουμε on line, κατεβάζουμε ή βλέπουμε ταινίες στις φορητές συσκευές μας, χρησιμοποιούμε προγραμματιζόμενες μηχανές για την παραγωγή ρούχων, σχεδιασμό εσωτερικών χώρων, παρασκευή τροφίμων και άπειρων άλλων ενεργειών. Όλα τα παραπάνω έχουν προγραμματιστεί από προγραμματιστές και επειδή αυτές οι τεχνολογίες διαδραματίζουν τόσο μεγάλο ρόλο στη σύγχρονη ζωή, χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους που καταλαβαίνουν πώς λειτουργούν, όχι μόνο για μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης αλλά και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Τα σχολεία αρχίζουν σιγά σιγά να χρησιμοποιούν μεθοδολογίες που ξεπερνούν τα βιβλία ή τον πίνακα ως εκπαιδευτικά εργαλεία, γεγονός που καθιστά κρίσιμο τα παιδιά μας να γνωρίζουν πώς να τα χρησιμοποιούν. Φυσικά δεν αναφερόμαστε απλά στο μοντέλο laptop – projector αλλά σε ειδικά λογισμικά, διαδραστικούς πίνακες, εκπαιδευτικά λογισμικά, λογισμικά προσομοίωσης και πειραματισμών, κιτ ρομποτικής και ένα σωρό άλλα.

Θέσεις εργασίας

 

Ο Υπεύθυνος Σχέσεων στο Code.org (ένας οργανισμός που βοηθά μαθητές στην Αμερική αλλά και σε όλο το κόσμο να μάθουν την επιστήμη των υπολογιστών) ανακοίνωσε ότι απαιτούνται θέσεις εργασίας στο τομέα του προγραμματισμού υπολογιστών τέσσερις φορές περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα στις ΗΠΑ. Οι αριθμοί μιλούν απο μόνοι τους – υπάρχουν στη χώρα αυτή 530.472 θέσεις εργασίας σε τομείς υψηλής τεχνολογίας  όπως ο προγραμματιστής εφαρμογών, ο αναλυτής συστημάτων υπολογιστών, ο προγραμματιστής ιστοσελίδων, ο προγραμματιστής υπολογιστών και ο μηχανικός συστημάτων υπολογιστών.

Από πού προέκυψαν όλες αυτές οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας; Και γιατί δεν καλύπτονται; Η απάντηση είναι ότι η αγορά πληροφορικής αναπτύσσεται ταχύτερα από ό, τι εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους στο τομέα αυτό. Παρόλο που γίνονται προσπάθειες για την εισαγωγή μαθημάτων πληροφορικής στο κύριο εκπαιδευτικό σύστημα, πολλοί δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί δεν έχουν ακόμη εκπαιδευτεί για να το διδάξουν ούτε -προσκολυμένοι σε παραδοσιακές και αναχρονιστικές τάσεις – αντιλαμβάνονται τη σημασία της διδασκαλίας αυτής. Το Αμερικανικό Γραφείο Στατιστικών Εργασίας προέβλεψε ότι 400.000 φοιτητές αποφοίτησαν με πτυχίο πληροφορικής το 2015 όταν τότε η ζήτηση για θέσεις εργασίας στον σχετικό τομέα ανερχόταν σε 1.4 εκατομμύρια.

Ο Mark Zuckerberg, ο ιδρυτής του Facebook, αναγνώρισε επίσης ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην τρέχουσα αγορά εργασίας:

Η πολιτική μας στο Facebook είναι να προσλάβουμε κυριολεκτικά πολλούς ταλαντούχους μηχανικούς, όπως μπορούμε να βρούμε. Δεν υπάρχουν αρκετά άτομα που εκπαιδεύονται και έχουν αυτές τις δεξιότητες σήμερα.

Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων

Η κωδικοποίηση δεν είναι δύσκολη. Αντίθετα, περιλαμβάνει πολλά προβλήματα αντιμετώπισης προβλημάτων τα οποία ονομάζονται σφάλματα κατά την κωδικοποίηση. Η εκσφαλμάτωση είναι η πράξη εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων στον κώδικα κατά την ανάπτυξη λογισμικού ή υλικού. Αυτό γίνεται περνώντας προσεκτικά τον κώδικα μέσω μιας εφαρμογής εντοπισμού σφαλμάτων. 

Αυτή η τεχνική όχι μόνο διδάσκει τα παιδιά πώς να λύσουν προβλήματα στην τεχνολογία της πληροφορίας, αλλά μπορεί επίσης να εφαρμοστεί για την ανάπτυξη νέων δημιουργικών τρόπων σκέψης στην επαγγελματική ή προσωπική τους ζωή.

Πως?  Οι γονείς και οι εταιρείες πρέπει να κατανοήσουν τη σημασία της διδασκαλίας του προγραμματισμού

Μαθητές διάσκονται μαθηματικές έννοιες με χρήση εκπαιδευτικής εφαρμογής μαθηματικών.

Το 2016, η Google για την εκπαίδευση κυκλοφόρησε μια μελέτη μελέτης επιστήμης υπολογιστών που ονομάζεται Τάσεις  της διδασκαλίας της επιστήμης των υπολογιστών στις ΗΠΑ σε K-12 σχολεία . Τα αποτελέσματα της έκθεσης έδειξαν ότι το 84% των γονέων στη μελέτη αναγνώρισε ότι τα μαθήματα πληροφορικής απαιτούνται στο σύστημα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά μόνο 3 στους 10 γονείς το συναντούσαν στα σχολεία των παιδιών τους.

Αυτό δείχνει ότι πολλοί γονείς (και ελπίζω ότι οι δάσκαλοι) βλέπουν τη σημασία του Computing  που εισάγεται σιγά-σιγά στο πρόγραμμα σπουδών, αλλά λίγοι ενθαρρύνουν τα σχολεία να το υιοθετήσουν.

Οι σπουδαστές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό αναγνωρίζοντας τη σημασία του προγραμματισμού και της επιστήμης των υπολογιστών στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.

Michael Honda – μέλος του Αμερικάνικου Κονγκρέσου (Καλιφόρνια)

Δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι στο παιχνίδι μπαίνουν και οι εταιρείες που δείχνουν επίσης ενδιαφέρον για την εκμάθηση προγραμματισμού στα παιδιά.

Όπως και να χει όμως ο προγραμματισμός σε μαθητικές ηλικίες είναι διασκεδαστικός  και περιλαμβάνει εργαστήρια που διδάσκουν τη δημιουργία παιχνιδιών, εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας, την κατασκευή και το προγραμματισμό ρομπότ και την εκμάθηση διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού.

Παιδιά ενασχολούνται δημιουργικά και μαθαίνουν με κιτ ρομποτικής.

Ο πρόεδρος Obama για τη σημασία της διδασκαλίας του προγραμματισμού σε μαθητές.
Πηγές: https://envato.com/blog/teaching-kids-code-important/ , http://code.org/promote