ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ


Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΖΑΧΑΡΙΑ, αντιλαμβανόμενο τις ανάγκες της αγοράς για παροχή ποιοτικών σεμιναρίων,  που θα προσδίδουν στους καταρτισμένους απτά και ουσιαστικά οφέλη, παρέχει τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης σειράς νέων επιμορφωτικών μοριοδοτούμενων μεταπτυχιακών εξειδικεύσεων, ορισμένες εκ των οποίων πραγματοποιούνται σε συνεργασία με Δημόσια Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς διάρκειας . Η διάρκεια των σεμιναρίων ανέρχεται σε 400 ΩΡΕΣ  και η ΕΝΑΡΞΗ τους έχει προγραμματιστεί για την 1η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018.

Πιο συγκεκριμένα, τα νέα σεμινάρια φέρουν τους παρακάτω τίτλους:

  1. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (σε συνεργασία με Δημόσιο ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)
  2. Σχολική Ψυχολογία (σε συνεργασία με Δημόσιο ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)
  3. Εκπαιδευτές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
  4. Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
  5. Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός MENTORING

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) (σύγχρονη και ασύγχρονη) και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση τους, ο καταρτισμένος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βεβαίωση παρακολούθησης σε σχετικές προκηρύξεις αντίστοιχων εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς μοριοδοτείται.