Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης


Καταγράφοντας την εξέλιξή μας στο χώρο της εκπαίδευσης, είμαστε στην πρώτη γραμμή για πάνω από 25 χρόνια στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, ενώ τα τελευταία 10 χρόνια ασχολούμαστε συστηματικά με εκπαιδευτικές μεθοδολογίες, που βασίζονται στην ανίχνευση μαθησιακών προφίλ και του τρόπου που μαθαίνουν οι μαθητές. Συνάμα, τα 3 τελευταία χρόνια δουλεύουμε πάνω στη μελέτη μαθημάτων με βάση το προφίλ και προετοιμάζουμε ομάδες μαθητών για Πανελλήνιους και Παγκόσμιους Διαγωνισμούς σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Φέτος, μετά από δική σας παραίνεση, συνεχίζοντας με την ίδια συνέπεια, ειλικρίνεια και υπευθυνότητα, ξεκινάμε να παρέχουμε υπηρεσίες εκπαίδευσης στο χώρο της μέσης εκπαίδευσης με στόχο την υποστήριξη των μαθητών στην προσπάθειά τους για αποτελεσματικότητα και καλύτερες επιδόσεις στην πορεία τους στο Γυμνάσιο.