Σεμινάρια


 

“Φτιάξε τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα μέχρι το καλοκαίρι με 150 ευρώ”

WORDPRESS1

Δημιουργία και συντήρηση ιστότοπου με το σύστημα WordPress

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκμάθηση κατασκευής συντήρησης και διαχείρισης ιστοσελίδων με το πιο δημοφιλές και σύγχρονο σύστημα δημιουργίας ιστοσελίδων (CMS) WordPress το οποίο μάλιστα διατίθεται δωρεάν.
Τα μαθήματα απευθύνονται σε όλους όσους θα ήθελαν να έχουν προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα ή blog στο internet την οποία θα την διαχειρίζονται μόνοι τους. Η συνολική διάρκεια είναι είναι 18 ώρες και μόνη προϋπόθεση είναι γνώσεις βασικης χρήσης Η/Υ και Διαδικτύου.

Θέματα που πραγματεύεται:
• Γνωριμία με την html
• Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (ΣΔΠ-CMS)
• Το ΣΔΠ WordPress
• Πάροχος φιλοξενίας και ονόματος χώρου
• Εγκατάσταση WordPress, σύνδεση με τη βάση δεδομένων (δημιουργία περιβάλλοντος για στήσιμο self-hosted blog-xampp, php, mysql)
• Περιβάλλον διαχείρισης
• Βασική παραμετροποίηση
• Εισαγωγή περιεχομένου (ανάρτηση / σελίδα). Ένθεση πολυμέσων και αρχείου
• Κατηγορίες και μενού
• Θέματα και πρόσθετα (εγκατάσταση και βασική παραμετροποίηση)
• Χρήστες, στατιστικά, πληροφόρηση
Πληροφορίες Εγγραφές ΚΔΒΜ2 ΖΑΧΑΡΙΑ 2394020040
Έναρξη 1 Ιουνίου